Høring- Forslag om særlige regler for gjennomføring av psykisk helsevern i regionale sikkerhetsavdelinger, herunder i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå

07. mars 2012

Høringsfrist 14.03.2012

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Jus og arbeidsliv