Høring - Nasjonalt handlingsprogram for utredning, behandling og oppfølging av sarkom

24. februar 2012

Høringsfrist 11.04.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Audun Fredriksen | Fagmedisinsk avdeling