Høring - NOU 2011:21 Når døden tjener livet- et forslag til nye lover om transplantasjon, obduksjon og avgivelse av lik

06. februar 2012

Høringsfrist 20.03.2012

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt Legeforeningen innstilling til NOU 2011:21 Når døden tjener livet, på høring.

Utvalget foreslår to nye lover. En lov om donasjon og transplantasjon av organer, celler og vev, se punkt 2.3 i departementets høringsbrev for en nærmere forklaring av lovforslaget, og en lov om obduksjon og annen behandling av lik, se punkt 2.4 i departementets høringsbrev. I tillegg inngår Helse- og omsorgsdepartementets forslag i punkt 3 i høringsbrevet om etablering av hjemmelsgrunnlag for etablering av en meldings- og registerordning i helseregisterloven, som en del av høringsforslaget. Forslaget er en oppfølging av EU-direktivet om kvalitets- og sikkerhetsstandarder for menneskelige organer til transplantasjon.

Saksbehandler

Aadel Heilemann |