Høring - NOU 2011:21 Når døden tjener livet- et forslag til nye lover om transplantasjon, obduksjon og avgivelse av lik

06. februar 2012

Høringsfrist 20.03.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Aadel Heilemann |