Høring - NOU 2011:21 Når døden tjener livet- et forslag til nye lover om transplantasjon, obduksjon og avgivelse av lik

06. februar 2012

Høringsfrist 20.03.2012

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Aadel Heilemann