Høring - NOU 2011:18 Struktur for likestilling

06. februar 2012

Høringsfrist 21.02.2012

Fristen er utløpt

NOU 2011:18 Struktur for likestilling er en delutredning fra likestillingsutvalget, som i 2010 ble opprettet for å utrede kjønnslikestilling med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse. Mandatet til utvalget omhandler en vurdering av virkemiddelapparatet knyttet til likestillings- og diskrimineringsfeltet. Målet med utredningen er å legge grunnlaget for en helhetlig og kunnskapsbasert likestillingspolitikk for fremtiden.

 

OBS! NY HØRINGSFRIST 20. FEBRUAR 2012

Saksbehandler

Lene Brandt Knutsen |