Høring - NOU 2011:18 Struktur for likestilling

06. februar 2012

Høringsfrist 21.02.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Lene Brandt Knutsen |