Høring - Utkast til veileder for legemiddelgjennomgang

06. februar 2012

Høringsfrist 31.01.2012

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for legemiddelgjennomgang, som de ønsker faglig innspill og kommentarer på. Det benyttes i dag ulike varianter, metoder og fremgangsmåter ved helseforetak og helseinstitusjoner, og utkastet skal ifølge Helsedirektoratet bidra til en enhetlig forståelse av hva en legemiddelgjennomgang innebærer.

 

Saksbehandler

Kari Jussie Lønning |