Høring - Utkast til veileder for legemiddelgjennomgang

06. februar 2012

Høringsfrist 31.01.2012

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for legemiddelgjennomgang, som de ønsker faglig innspill og kommentarer på. Det benyttes i dag ulike varianter, metoder og fremgangsmåter ved helseforetak og helseinstitusjoner, og utkastet skal ifølge Helsedirektoratet bidra til en enhetlig forståelse av hva en legemiddelgjennomgang innebærer.

 

Saksbehandler

Kari Jussie Lønning