Høring - Nye tiltakspakker i pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender”

06. februar 2012

Høringsfrist 02.02.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Audun Fredriksen