Høring - Nye tiltakspakker i pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender”

06. februar 2012

Høringsfrist 02.02.2012

Fristen er utløpt

Sekretariatet for pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender” har sendt Legeforeningen forslag til tiltakspakker for fire nye innsatsområder i kampanjen, på høring. De ber om innspill på tiltakspakkene til et eller flere av følgende innsatsområder:

 

·         Reduksjon av blodbaneinfeksjoner i forbindelse med sentrale venekatetre (SVK)

·         Reduksjon av trykksår

·         Reduksjon av fall i helseinstitusjoner

·         Reduksjon av urinveisinfeksjoner

Saksbehandler

Audun Fredriksen |