Høring - Forslag til endringer i helseforetaksloven

06. februar 2012

Høringsfrist 27.02.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Hanne Gillebo-Blom |