Høring - Forslag til endring av forskrift om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout

06. februar 2012

Høringsfrist 27.02.2012

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt forslag til endring av forskrift om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout, til høring. Forslaget innebærer å endre forskrift §10 Aldersgrense, slik at Godkjenningsnemda for organisert kampaktivitet (som tillater knockout på grunnlag av søknad) kan gi individuell dispensasjon for utøvere over 34 år.

Legeforeningen har tidligere vært kritisk til en rekke forslag som har hatt mål om å lempe på kravene i idretter som tillatter knockout, og mente i 2001 at øvrig aldersgrense bør senkes til 30 år. Departementet hevder imidlertid at det ikke finnes noen vitenskapelig undersøkelser som begrunner aldersgrensen på 34 år, og går inn for at Godkjenningsnemda kan gi dispensasjoner. Legeforeningen ønsker derfor særlig innspill til departementets vurderinger.

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva |