Høring - Forslag til endring av forskrift om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout

06. februar 2012

Høringsfrist 27.02.2012

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva