Høring - Forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer (folkehelseforskriften)

06. februar 2012

Høringsfrist 29.02.2012

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, på høring. Forskriften er en oppfølging av folkehelseloven som tredde i kraft 1. januar 2012, og som ble fremmet for Stortinget som en del av samhandlingsreformen. Forskriften vil regulere arbeidet med å ha oversikt over befolkningens helse og påvirkningsfaktorer i kommuner og fylkeskommuner, i tillegg til å regulere Nasjonalt folkehelseinstitutts oppgave med å gjøre tilgjengelig opplysninger.

Saksbehandler

Lene Brandt Knutsen |