Høring - Krav til oppbevaring av opplysninger om ekspedisjon av resept og rekvisisjon, og utdyping av journalføringsplikt for helsehjelp i apotek

06. februar 2012

Høringsfrist 28.02.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Lars Duvaland |