Høring - Utkast til forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i formaliserte arbeidsfellesskap

06. februar 2012

Høringsfrist 23.02.2012

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt Legeforeningen utkast til forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i formaliserte arbeidsfellesskap på høring. Forskriften skal legge til rette for at helsepersonell i formaliserte arbeidsfellesskap på nærmere bestemte vilkår, kan etablere felles behandlingsrettede helseregistre når dette er nødvendig for å yte helsehjelp. I praksis innebærer dette at hver pasient kun har én journal innen arbeidsfellesskapet, og at helsepersonellet tilknyttet dette fellesskapet har anledning til å føre opplysninger i disse journalene.

 

Saksbehandler

Aadel Heilemann |