Høring - Utkast til forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i formaliserte arbeidsfellesskap

06. februar 2012

Høringsfrist 23.02.2012

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Aadel Heilemann