Høring av forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret.

18. desember 2013

Høringsfrist 21.02.2014

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret.

Forskriften regulerer etablering av Helsearkivregisteret, hvilke type opplysninger registeret skal inneholde, innsamling og behandling av opplysningene i registeret m.m.  

Formålet med registeret er å motta og sikre pasientarkiv fra spesialisthelsetjenesten for ettertiden, og å tilgjengeliggjøre materialet for forskning, pårørende og andre i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt. Utlevering av helseopplysninger fra registeret forutsetter at mottakeren har nødvendig tillatelse til å behandle opplysningene. Helsearkivregisteret skal inneholde opplysninger om avdøde personer som har mottatt helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, og vil omfatte avlevert arkivmateriale og et register over avlevert materiale (bestandsopplysninger). Arkivmaterialet skal avleveres til Norsk helsearkiv når sykehusene ikke lenger har behov for materialet, tidligst 10 år etter pasientens død. 

Lenken til høringen:
http://www.regjeringen.no/pages/38562836/horingsnotat.pdf

Saksbehandler

Aadel Heilemann Avdeling for jus og arbeidsliv