Høring av forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret.

18. desember 2013

Høringsfrist 21.02.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Aadel Heilemann Avdeling for jus og arbeidsliv