Høring av forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret.

18. desember 2013

Høringsfrist 21.02.2014

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Aadel Heilemann Avdeling for jus og arbeidsliv