Høring - forslag til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger §2 om maksimal stønadsperiode (Fra Arbeidsdepartementet).

18. desember 2013

Høringsfrist 30.01.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Synne Bjørvik Staalen Avdeling for jus og arbeidsliv