Høring- Forslag til samfunnsoppdrag for kunnskaps- og kompetansesentre på helse-, omsorgs- og velferdsområdet

17. desember 2013

Høringsfrist 21.01.2014

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva Samfunnspolitisk avdeling