Høring om ny studieplan i medisin ved Det medisinsk-odontologiske fakultet UiB

13. november 2013

Høringsfrist 16.12.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling