Høring - Nasjonalt overvåkingssystem for virusresistens mot antivirale midler

29. oktober 2013

Høringsfrist 21.11.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om Nasjonalt overvåkingssystem for virusresistens mot antivirale midler.

I løpet av de siste årene har forbruket av antivirale legemidler økt betydelig, og et økende antall antivirale midler har blitt registrert i Norge. Samtidig fører denne utviklingen til økt fare for resistensutvikling, spesielt hos pasienter der det kreves langvarig behandling. Virus som formerer seg under påvirkning av antivirale legemidler, kan utvikle resistens og behandlingen miste sin effekt. Dette forslaget innebærer at det etableres et register etter mønster fra NORM og foreslås å omfatte resistens hos influensavirus, hepatitt B og C virus og virus i herpesgruppen – i tillegg til det allerede etablerte systemet for overvåkning av resistens hos HIV.

Les mer her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing-av-endringer-i-forskrift-om-norsk/horingsbrev.html?id=735193

Saksbehandler

Ida Waal Rømuld Medisinsk fagavdeling