Høring - Nasjonalt overvåkingssystem for virusresistens mot antivirale midler

29. oktober 2013

Høringsfrist 21.11.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ida Waal Rømuld Medisinsk fagavdeling