Sentralstyresak - spørsmål om endringer av LVS` lover og retningslinjer for tilhørighet til yrkesforening

28. oktober 2013

Høringsfrist 16.12.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Bente Kvamme Avdeling for jus og arbeidsliv