Sentralstyresak - spørsmål om endringer av LVS` lover og retningslinjer for tilhørighet til yrkesforening

28. oktober 2013

Høringsfrist 16.12.2013

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Bente Kvamme Avdeling for jus og arbeidsliv