Høring – Utforming av nasjonal handlingsplan for e-helse - invitasjon til innspill

21. oktober 2013

Høringsfrist 05.11.2013

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Fredriksen Audun Medisinsk fagavdeling