Høring – Utforming av nasjonal handlingsplan for e-helse - invitasjon til innspill

21. oktober 2013

Høringsfrist 05.11.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Fredriksen Audun Medisinsk fagavdeling