Høring - av forslag til en ny forskrift om bevilling for tobakkssalg

15. oktober 2013

Høringsfrist 02.12.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva | Samfunnspolitisk avdeling