Høring - Opplæring og godkjenning av dykkerleger - Fagplan

25. september 2013

Høringsfrist 10.10.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om opplæring og godkjenning av dykkerleger - Fagplan.

Det har i mange år vært et krav at helseerklæring for dykking utaskjærs (under forhøyet omgivende trykk) bare kunne utstedes av godkjent/sertifisert dykkerlege. Godkjenningen av dykkerleger har i mange år vært delegert til Fylkesmannen i Rogaland. En rekke leger er godkjent for å gi helseerklæring til dykkere, også etter 01.01.2014.

Godkjenningen gis for (inntil) tre år. For å få fornyet godkjenningen må dykkerlegene for det første være godkjent petroleumslege og dessuten ha gjennomført og fått godkjent et obligatorisk oppdateringskurs.

Leger som etter 01.01.2014 søker godkjenning første gang som dykkerlege, må være godkjent petroleumslege og ha gjennomgått obligatorisk opplæring (grunnkurs) og bestått eksamen.
Helsedirektoratet skal nå fastsette nasjonal fagplan for opplæring for første gangs sertifisering som dykkerlege, og nasjonal fagplan for oppdateringskurs som dykkerlege.

Saksbehandler

Audun Fredriksen Medisinsk fagavdeling