Høring - Ny nasjonal strategiplan HelseOmsorg21

20. september 2013

Høringsfrist 11.10.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ida Waal Rømuld | Medisinsk fagavdeling