Høring - Kapasitet og basestruktur - framtidig luftambulanse

17. september 2013

Høringsfrist 02.11.2013

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse om kapasitet og basestruktur - framtidig luftambulanse.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har laget en utredning på grunnlag av tilgjengelig statistikk for luftambulansetjenesten 1988-2011, med vekt på legehelikopterdelen og akutte primæroppdrag. Det er med utgangspunkt i denne utredningen Stiftelsen formulerer sin policy for hvordan de ønsker å påvirke framtidens luftambulansetjeneste. De ønsker å involvere sine viktigste interessenter og samarbeidspartnere i denne prosessen, og inviterer Legeforeningen til å komme med innspill.

Saksbehandler

Ole Anders Stensen | Medisinsk fagavdeling