Høring - Kapasitet og basestruktur - framtidig luftambulanse

17. september 2013

Høringsfrist 02.11.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ole Anders Stensen | Medisinsk fagavdeling