Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av Pancreaskreft

13. august 2013

Høringsfrist 06.09.2013

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt fra Helsedirektoratet høring om Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av Pancreaskreft.

Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet.

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet er å betrakte som anbefalinger og råd, basert på oppdatert faglig kunnskap som er fremskaffet på en systematisk, kunnskapsbasert måte.

Høringsprogrammet er nytt og ikke tidligere publisert. (Se vedlegg).

Saksbehandler

Audun Fredriksen | Medisinsk fagavdeling