Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av Pancreaskreft

13. august 2013

Høringsfrist 06.09.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Audun Fredriksen | Medisinsk fagavdeling