Høring - endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m

01. august 2013

Høringsfrist 04.10.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anne Sofie Torp | Medisinsk fagavdeling