Høring - Forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre – tjenester som møter dagens og morgendagens behov

01. august 2013

Høringsfrist 04.09.2013

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre – tjenester som møter dagens og morgendagens behov.

Helsedirektoratet har i samarbeid med en arbeidsgruppe utarbeidet en veileder for forebygging, utredning og behandling av eldre med psykiske lidelser. Denne veilederen sendes nå ut på ekstern høring. Helsedirektoratet ber om tilbakemelding på veilederen generelt, men spesielt om utfyllende synspunkter knyttet til anbefalingene 3, 6, 35 og 26-32.

Lenke til høringen:
http://www.helsedirektoratet.no/Om/hoyringar/Sider/forebygging-utredning-og-behandling-av-psykiske-lidelser-hos-eldre--tjenester-som-moter-dagens-og-morgendagens-behov.aspx

Saksbehandler

Ida Waal Rømuld | Medisinsk fagavdeling