Høring – Forslag om å åpne for inhalering av heroin i sprøyterom

31. juli 2013

Høringsfrist 02.10.2013

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Gorm Hoel Samfunnspolitisk avdeling