Høring – Utforming av nasjonal handlingsplan for e-helse

08. juli 2013

Høringsfrist 08.08.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Audun Fredriksen Medisinsk fagavdeling