Høring – Utforming av nasjonal handlingsplan for e-helse

08. juli 2013

Høringsfrist 08.08.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen inviteres av Helsedirektoratet til å gi skriftlige innspill på konkrete tiltak som bør omtales i nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016).

Helsedirektoratet oppfordrer til at foreslåtte tiltak beskrives innenfor blant annet følgende dimensjoner;

  • Effektmål og resultatmål for tiltaket.
  • Grenseflater og avhengigheter mot andre tiltak/aktører.
  • Beskrivelse av overordnet gevinstpotensial, samt årlig investeringsbehov i perioden 2014-2016 der dette er tilgjengelig.  

Det inviteres også til å komme med innspill på strategiske grep som bør omtales i handlingsplanen knyttet til e-helse, for eksempel innenfor områder som nasjonal styring og koordinering, standardisering og sertifisering samt finansiering.  

Dersom høringen virker relevant, sendes innspill til Legeforeningen innen 7. august 2013. Det bes om at innspillene beskrives i henhold til vedlagte skjema og at disse lastes direkte opp på Legeforeningens nettsider. Til tross for Helsedirektoratets detaljerte skjema og en ikke har svar til alle rubrikker, oppfordrer vi foreningene til å foreslå mulige tiltak eller aktuelle tiltaksområder for nasjonal handlingsplan for e-helse i perioden 2014-2016.  

Saksbehandler

Audun Fredriksen Medisinsk fagavdeling