Høring - sluttrapport fra utviklingsprosjektet ved Nordfjord sykehus – fremtidens lokalsykehus

04. juli 2013

Høringsfrist 16.08.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Moldestad Olve | Samfunnspolitisk avdeling