Høring – forslag til endring i forskrift om dødsdefinisjonen i relasjon til lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.

28. juni 2013

Høringsfrist 02.09.2013

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Øyvind Anmarkrud Avdeling for jus og arbeidsliv