Høring - endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet

28. juni 2013

Høringsfrist 02.09.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Departementene foreslår å endre Bioteknologinemndas navn til Bioteknologirådet og en hjemmel til å gi felles forskrifter om nemndas virksomhet.

Departementet foreslår at prosessen for oppnevning av nemda, nemdsperiode, sammensetning, oppgaver og krav til åpenhet konkretiseres og reguleres i forskrift.

Lenke til høringsdokumentet: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing---endring-av-bioteknologinemndas-.html?id=731013

Saksbehandler

Gorm Are Grammeltvedt Avdeling for jus og arbeidsliv