Høring - endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet

28. juni 2013

Høringsfrist 02.09.2013

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Gorm Are Grammeltvedt Avdeling for jus og arbeidsliv