Høring - av utredning om valgfri protokoll til FNs barnekonvensjon om en klagemekanisme

28. juni 2013

Høringsfrist 04.09.2013

Fristen er utløpt

Det er på oppdrag fra UD blitt gjennomført en uavhengig juridisk analyse av mulige fordeler og ulemper ved evt. norsk tilslutning til FNs barnekonvensjons tilleggsprotokoll om en individklageordning.

Rapporten sendes nå på høring. Det etterspørres særskilt etter vurderinger av forholdet mellom eksisterende klageordninger i Norge og klageprotokollens klagemekanisme, og konsekvenser for handlingsrommet til lokale og regionale myndigheter ved en evt. tilslutning til tilleggsprotokollen.

Lenke til høringsdokumentet:. http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/horinger/hoeringsdok/2013/hoering-barnekonvensjon.html?id=731420

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv