Høring - av utredning om valgfri protokoll til FNs barnekonvensjon om en klagemekanisme

28. juni 2013

Høringsfrist 04.09.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv