Høring - Utkast til policynotat om ledelse i sykehus

14. juni 2013

Høringsfrist 04.09.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Gorm Hoel Samfunnspolitisk avdeling