Høring - Forslag om ordning med livssynsnøytralt livstestamente

13. juni 2013

Høringsfrist 09.07.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Gorm Are Grammeltvedt Avdeling for jus og arbeidsliv