Høring – Akademikernes helsepolitiske dokument

13. juni 2013

Høringsfrist 13.08.2013

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt Akademikernes helsepolitiske dokument til høring. Forslaget er utarbeidet med hjelp fra en arbeidsgruppe bestående av administrative ressurser fra en rekke av medlemsforeningene.

Dokumentet inneholder sentrale punkter som Akademikerne skal jobbe for, fordelt på følgende underoverskrifter:

  • Felles ansvar for god folkehelse
  • En sterk og velfungerende offentlig helsetjeneste
  • Bred satsing på utvikling av teknologi innenfor helse- og omsorgssektoren

Saksbehandler

Olve Moldestad | Samfunnspolitisk avdeling