Høring – endring av legemiddelforskriften § 2-5 tredje ledd: Utvidelse av adgangen til notifisering under ordningen med godkjenningsfritak for legemidler

07. juni 2013

Høringsfrist 15.08.2013

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Ida Waal Rømuld Medisinsk fagavdeling