Utsatt frist før høring – Kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen

07. juni 2013

Høringsfrist 16.08.2013

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt en høring fra Helse Nord og KS Nord-Norge om kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen.

Helse Nord og KS Nord-Norge har i samarbeid med universitetene i Nord-Norge og representanter fra kommuner og helseforetak gjennomført utredningsprosjektet ”Kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen”.  

Prosjektet er gjennomført i 2 faser:
Fase 1: Statusbeskrivelse av kompetanseutfordringer. Rapport 3. september 2012
Fase 2: Tiltaksplan 2014-2016. Rapport 30. april 2013.  

Legeforeningen mener at høringen fra Helse Nord og KS Nord-Norge kan være av prinsipiell betydning, i det den fort kan danne mal for kartlegging og fremgangsmåte for de tre andre helseregionene.

Lenke til høringen:
http://www.helse-nord.no/kompetanseutfordringer/category30074.html

 

Saksbehandler

Ole Anders Stensen | Medisinsk fagavdeling