Utsatt frist før høring – Kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen

07. juni 2013

Høringsfrist 16.08.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ole Anders Stensen Medisinsk fagavdeling