Utsatt frist før høring – Kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen

07. juni 2013

Høringsfrist 16.08.2013

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Ole Anders Stensen Medisinsk fagavdeling