Høring – om forslag til endringer i folketrygdloven og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykologer

07. juni 2013

Høringsfrist 15.08.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva Samfunnspolitisk avdeling